Jak si může Čína relativně jednoduše podrobit okolní státy?

Čína má díky nadvládě nad Tibetem výsadní postavení. A Tibet má obrovský hydroenergetický potenciál.

Tibetská náhorní plošina je známá jako vodojem Asie, který napájí tucet mezinárodních řek jako Ganga, Mekong, Brahmaputra a další. A 3 miliardy lidí jsou na těchto řekách závislé.
Čína světelným tempem staví vodní díla v podobě přehrad a vodních elektráren a uměle tak upravuje toky těchto řek.
Na první pohled to vypadá slibně a záslužně. Jenže výsadní čínská pozice, která Číně umožňuje kontrolovat vodní toky v Asii, může být při určování zahraniční politiky velmi nebezpečná.

Proč se obavy z nedostatku vody mohou proměnit snadno v realitu? A jsou reálné prognózy, kdy milionům lidí hrozí povodně, sucho, nucená migrace, etnické a náboženské konflikty v důsledku čínských hydroenergetických aktivit?

Podrobnosti ve videu: Proč Čína potřebuje Tibet.