O Kalifornii můžeme říct, že by mohla být 5.největší ekonomikou světa. Je hustě obydlená, lokální ekonomika je vysoce rozvinutá.

A zároveň je zde obrovská poptávka po vodě. Zásoby vody pochází z několika zdrojů od sněhové pokrývky v horách, z místních jezer a řek a také z podzemních vod. Jenže k zajištění zásobování obyvatel vodou je zapotřebí obrovského úsilí, které mnohdy poškozuje místní přírodní ekosystém..

►Video Proč má Kalifornie problémy s vodou Vám přiblíží aktuální situaci v Kalifornii a poodkryje, jaké výzvy Kalifornii čekají.◀