Velké a bohaté říše minulosti si mohly nechat jen zdát o blahobytu a vyspělosti, ve kterém se nacházíme dnes. Žijeme v relativním klidu a hojnosti. Tak proč bychom si měli dělat starosti s kolapsem společnosti v brzké budoucnosti?

Předvídání budoucnosti je nesmírně obtížné. Počítačové modely, které budoucnost predikují, pracují s mnoha proměnnými. Platí, že každá změna, kterou v ekonomice uděláte, změní minimálně 3 další věci.
Obrovské znečištění životního prostředí, nízká nebo vysoká porodnost, na kterou je navázaná produktivita pracovníků, nové objevy zdrojů či míra recyklace odpadů a hospodaření s obnovitelnými zdroji… To je jen špička ledovce, se kterou pracují prediktivní modely.
A i když americká výzkumná instituce MIT došla k závěru, že společnost dojde k úpadku v roce 2040, neznamená to, že tomu tak skutečně bude.
S ohledem na současnou realitu však berme v potaz, že není od věci začít se učit jak fungovat v těžkých časech…

S jakými proměnnými prediktivními modely v analýzách budoucnosti pracují výzkumné společnosti a proč žijeme v hojnosti a velké říše by nám mohly závidět se dozvíte ve videu : Čeká společnost kolaps v roce 2040 ?