Žití ve svobodě znamená podstupovat rizika, neúspěchy, prohry a selhání, než se dosáhne úspěchu. 

Jsme v období hojnosti. Lidstvo vzkvétá a žije v pohodlí. Ale ne vše je v pořádku. Banky krachují. Vlády zasahují a zásahy začínají převyšovat míru zdravé rovnováhy.

Přichází inflace, levné úvěry, tisk peněz. Na jedné straně začíná válka o svobodu a na straně druhé válka o snadné obohacení se.

Existuje obrana a ochrana proti návratu tyranie, znehodnocení měny a udržení svobody? Posuďte sami na základě videa Bitcoin je bohatství budoucích generací.