Nová studie ukazuje, že bankovní systém spotřebuje více než dvakrát tolik energie, co Bitcoin. Autoři zanalyzovali spotřebu Bitcoinu a porovnali výsledky s bankovním odvětvím a s těžbou zlata.

Bankovní systém spotřebuje mnohem více energie než Bitcoin

Společnost Galaxy Digital zveřejnila minulý týden studii s názvem „On Bitcoin’s Energy Consumption: A Quantitative Approach to a Subjective Question. (Spotřeba energie na Bitcoin: Kvantitativní přístup k subjektivní otázce.)”

Autoři ji popsali: „Tato studie zaujala kvantitativní přístup a porovnávala spotřebu energie Bitcoinu s ostatními průmyslovými odvětvími.“

Studie porovnává spotřebu energie na provoz bankovního systému, těžbu zlata a těžbu Bitcoinu (provoz bitcoinové sítě).

Odhad roční spotřeby energie [TWh/Rok] – provoz bankovních systémů, těžba zlata, těžba Bitcoinu. Zdroj: Galaxy Digital

 

Podle studie Bitcoin spotřebuje odhadem 113,89 TWh/rok celkově. Odhad zahrnuje spotřebu těžících strojů (počítačů), elektřinu pro provoz těžebních „poolů“ (sdružené menší těžaře) a spotřebu elektřiny uzlů, které celou síť kontrolují.

Odhadovaná roční spotřeba elektřiny na těžbu Bitcoinu

 

Zatímco studie ukazuje, že těžba zlata spotřebuje téměř 240,61 TWh/rok, je očividné, že bankovní systém spotřebuje nejvíce energie ze všech.

 

Autoři poznamenávají, že:

„Čtyři klíčové oblasti spotřeby elektřiny v bankovním systému jsou podle dat: bankovní datacentra, pobočky bank, bankomaty a datacentra karetních společností“. Dále píší:

„Odhadujeme, že bankovní systém využije 263,72 TWh každý rok.“

(údaj byl vypočten pouze pro 100 největších bank)

Závěrem studie zdůrazňuje funkce Bitcoinu, které mohou lidem na celém světě nabídnout finanční svobodu. Navíc:

„Síť může být přínosem pro energetický sektor, může fungovat jako absorpční nástroj, který vykryje nestálé energetické zdroje nebo přebytečnou energii. Síť se bude rozšiřovat jen do té míry, kolik bude potřeba.”

Zdůrazňují, že:

„Využití elektrické energie nemusí být nutně špatná věc.“

Autoři uvádějí:

„Lidé budou i nadále hledat nové technologie, které budou využívat více energie a naruší tak stávající stav věcí. Bitcoin je jen dalším z mnoha příkladů.“

Poté se autoři vracejí k původní otázce:

„Je spotřeba elektřiny bitcoinové sítě přijatelná?”

Naše odpověď zní jednoznačně: ano.

 

Převzato z : bitcoin.com