Není jednoduché stát se světově nejlevnějším zdrojem levné pracovní síly. 

Svým způsobem je to konkurenční výhoda a vždy se najde někdo, kdo bude ještě zoufalejší.

Přestože Filipíny nemají nejlevnější pracovní sílu, dokázaly trh s pracovní silou ovládnout.

Velké procento Filipínců pracuje v námořní dopravě, kde jsou Filipínci velmi žádaní pro schopnost mluvit plynně anglicky. Angličtina se na moři cení. Filipínské ženy jsou poptávané ve velkém jako pomocnice v domácnosti do rodin v Singapuru a Honkongu. 

Levná pracovní síla posiluje ekonomiku Filipín. Filipínská vláda prodej pracovní síly své země podporuje masivním marketingem ve formě pořádání veletrhů, PR akcí, jednáním  ostatními zeměmi.

Filipínci jsou ochotní, přizpůsobiví a chtějí pracovat.

► Jak funguje legální obchod s lidmi se dozvíte ve videu Proč je 30% námořníků z Filipín◄