Mongolské hospodářství stojí a padá s těžbou nerostných surovin.

Obrovské zásoby uhlí, mědi a vzácných zemin dělají z Mongolska atraktivní cíl jeho sousedů – Číny a Ruska, kteří chtějí těžební licence využít na maximum. Oba sousedé by rádi využili Mongolsko po svém. Rusku by se hodil jako nárazník proti Číně. Číně by se Mongolsko náramně hodilo k ovládnutí světového trhu s prvky vzácných zemin.

Mongolsko je jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Leží izolované ve vnitrozemí a má co nabídnout, což dává velké příležitosti ke korupci.

Díky demokracii dosud zvládalo vyvažovat ruské a čínské zájmy a dokázalo se ubránit vlivu zvenčí.

Zda má Mongolsko šanci vymanit se z vlivu Číny a Ruska sledujte ve videu: Mongolsko lapené mezi globálními mocnostmi?