Jdeme zbořit další paradigma ⇒ VNÍMÁNÍ PENĚZ

Proč je centrální bankovnictví hrozbou a vytváří nerovné bohatství, ve kterém bohatí ještě více bohatnou a chudí chudnou? Kde se peníze vytváří a vymýšlí z ničeho a výsledkem jsou stále rostoucí dluhy.

Je inflace daň, kterou všichni platíme za podvod s tiskem peněz?
Pochybily vlády?
Selhal kapitalismus?
Je cosi shnilého v globálním finančním systému.
Existuje východisko, řešení, jak se vymanit z nadvlády ekonomického systému založeného na dluhu?

Užijte si video: Kdo ovládá všechny naše peníze ?