Průměrná délka života v Japonsku je neuvěřitelně dlouhá a dosahuje 85 let. Dokonce 20 % Japonců je starších 100 let.

Ukazuje to, že jsou zde pohodlné podmínky pro klidný život. Prosperita, mír v zemi, které dávají základy pro dobré a dlouhé žití jsou zároveň problémem, protože porodnost je nízká a populace stárne.
V Japonsku se aktuálně prodá víc plen pro dospělé než pro děti a na každých pět pracujících připadají dva senioři, kteří překročili důchodový věk.
Kvapem ubývá pracující populace, klesá tak daňová základna a Japonsko je už nyní nejzadluženější vyspělou zemí světa.

Jaké má Japonsko možnosti vyřešit svůj bobtnající problém se stárnutím zjistíte ve videu: Japonsko se zmenšuje.