Výdaje jsou motorem ekonomiky.

A transakce je stavební kámen ekonomického stroje.

Trh by neexistoval bez kupujících a prodávajících, ale také bez věřitelů a dlužníků. Mezi věřitelem a dlužníkem vzniká úvěr, který je nejdůležitější a nejméně pochopenou částí ekonomiky. Nejdůležitější proto, že je největší a nejvíce proměnlivou částí.

Když utratíte, někdo jiný vydělá. Výdaje jedné osoby, jsou příjmem jiné osoby = transakce. A zvýšení produktivity je jedinou cestou k růstu.

►Jaké jsou 3 základní pravidla pro ekonomický úspěch se dozvíte ve videu Jak funguje ekonomický stroj. ◄