Smrt a daně byly pevnými pilíři starověkého Říma.

Výběr daní byl hlavním motorem rozkvětu římské říše. Díky daním se rozvíjela infrastruktura. Plátci daně a jejich majetek byli pod ochranou státu a jeho vojska.

Proces výběru daní postupně přestával fungovat s tím, jak se původně malé Římské království měnilo ve velké impérium.
Daně začali vybírat žoldáci a to poskytlo zázemí pro korupci. Řím zavedl bankovní systém, a aniž by o tom věděl, vytvořil centrální bankovnictví. V kombinaci s neúrodnou půdou a několikaleté nepřízni počasí se ekonomika Říma začala hroutit.
Jaké další události podrazily Římu nohy?

A jak souvisí budoucnost dnešních ekonomik s ekonomickou minulostí Říma se dozvíte ve videu Deflace a centrální bankovnictví v ekonomice starověkého Říma.◄