Čína staví velké vodní elektrárny navzdory skutečnosti, že tím podporuje přírodní i ekonomický kolaps.

Tibet patří mezi nejstrategičtější místa na světě, protože je obrovskou zásobárnou sladké vody a pramení z něj mohutné světové řeky. Patří mezi ně řeka Mekong, která je hlavním zdrojem sladké vody pro téměř 70 milionů lidí v jihovýchodní Asii a zároveň poskytuje téměř 20 % celosvětových zásob sladkovodních ryb.

Výstavba přehrad za účelem výroby elektrické energie je na těchto řekách umělým zásahem do jejich tisíciletého přirozeného rytmu. Přehrady zadržují obrovské množství vody a zároveň tak mění život kolem nich. Lidí jsou na vodě z řek závislí a nyní se k nim potřebné množství vody nedostane. Ryby kvůli zadržování vody hynou v důsledku sucha. 

►Proč je umělá regulace řek a výstavba přehrad hazardem s životním prostředím se dozvíte ve videu Čína vysouší třetí nejdelší asijskou řeku . ◄