Svět prochází 4. průmyslovou revolucí a ta země, která vynalezne a využije nejnovější a nejvýkonnější technologie jako první se velmi pravděpodobně stane globální supervelmocí na příštích 50 až 100 let.

Jak s tím souvisí uměla inteligence a automatizace a jaký vliv to má a bude mít na globální ekonomiku?
Jak robotika souvisí s válečnictvím?
Je zcela autonomní válečná loď utopie nebo současná realita?
A co když robotika zcela překoná lidské schopnosti?
Jak bude globální ekonomika a svět vypadat pak?

Video Budoucí globální supervelmoci a roboti sloužící lidu otevírá nové úhly pohledu na aktuální i budoucí vývoj světa.◀